Pilih Insurans Kereta Yang Betul Sebelum Terlambat

Penjagaan kereta yang rapi dan sempurna seperti pemasangan kamera papan pemuka depan and belakang amat penting to memastikan keselamatan kereta and pemandu. Pemanduan secara selamat juda penting untuk memastikan kita dan pemandu lain selamat tiba ke destinasi yang dituju.

Namun, kereta kesayangan kita akan tetap terdedah kepada risiko kemalangan dan kecuaian apabila berada di atas jalan raya. Jadi, boleh dikatakan tiba masanya for kita memerlukan pemahaman yang baik tentang jenis, kepentingan, dan manfaat insurans kereta.

Statistik kemalangan jalan raya

Menurut kajian Kementerian Pengangkutan Malaysia, kadar kemalangan di Malaysia menunjukkan peningkatan dalam tempoh 10 tahun dan tiada penurunan kadar kemalangan jalan raya sejak tahun 2014.

Dalam kajian yang sama, Negeri Selangor mencatatkan jumlah kemalangan jalan raya paling tinggi pada tahun 2018 dengan 163,078 kes. Daripada jumlah itu, 1,046 kes merupakan jumlah kematian jalan raya di Negeri Selangor sahaja dan menjadikan keseluruhan kematian jalan raya di Malaysia sebanyak 6.167 kes.

Pelbagai initiating dan usaha telah dijalankan oleh Polis Diraja malaysia (PDRM) bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Namun, kadar kemalangan dan kematian jalan raya masih berada pada tahap yang membimbangkan. Antara sebab-sebab utama berlakunya kemalangan jalan raya di Malaysia adalah kurang perhatian semasa memandu, memandu secara berbahaya, peningkatan jumlah kendaraan yang tidak selaras dengan pembangunan infrastruktur jalan raya athaajoua pamhua bajou.

Jenis-jenis insurers

Bagi mengurangkan masalah dan bebanan yang mungkin kita hadapi jika kita terlibat dengan kemalangan jalan raya, akta Pengangkutan Jalan 1987 telah mewajibkan semua pemilik kenderaan di Malaysia untuk memiliki perlindungan insurans kereta. Terdapat tiga jenis insurans kereta iaitu (1) Insurers Pihak Ketiga, (2) Insurers Pihak Ketiga, Kebakaran and Kecurian, dan (3) Comprehensive Insurance. The insurers-insurers ini disertakan bersama terma dan syarat yang berbeza mengikut syarikat assurans konvensional atau takaful.

Untuk pembacaan yang lebih menyeluruh tentang jenis-jenis insurers di Malaysia, sila rujuk di artikel ini.

5 tips Penting Semasa Memilih Insurans Kereta

1. Jumlah yang anda bayar untuk polisi assurans

Sebelum ini, Bank Negara Malaysia telah melaksanakan liberasi tariff motor insurers yang dikawal oleh institusi tersebut. Namun, sejak tahun 2017, usaha liberasi tersebut tidak lagi dikawal oleh Bank Negara Malaysia, dan sebaliknya ditentukan oleh syarikat atau pembekal assurans di dalam pasaran yang lebih luas dan fleksibel.

Adakah ini lebih menguntungkan syarikat-syarikat insurers kerana mereka tidak lagi terikat dengan peraturan dan tariff Bank Negara Malaysia?

Sebenarnya, langkah ini telah memberi lebih banyak peluang kepada syarikat dan pembekal insurans untuk memberikan harga insurans yang lebih berbaloi tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan untuk pemilik kenderaan. Anda boleh menyemak dan membuat perbandingan polisi assurans kerana semestinya anda akan merasai perbezaan di antara berlainan polisi assurans.

2. Manfaat sampingan mengikut polisi assurans

Salah satu perkara asas anda harus tahu adalah tentang manfaat sampingan yang mungkin diperolehi oleh pembekal insurans anda. Sebagai contoh, jika kereta anda rosak di tengah jalan secara tiba-tiba atau tidak boleh bergerak selepas terlibat dengan kemalangan jalan raya, anda boleh menghubungi pembekal insurans untuk mendapatkan servis tunda kereta. Kebiasaannya, insured pembekal and an akan memberikan served tunda kereta secara percuma dengan jarak yang ditetapkan, mengikut polisi yang tertentu.

Juga, insurers of sesetengah pembekal hanya menawarkan servis tunda kereta pada hari-hari yang tertentu sahaja atau tidak beroperasi pada hujung minggu. Ada juga yang menawarkan served tunda kereta sepanjang tahun, jadi baca dan nilai polisi dan ketahui hak anda sebagai pengguna.

3. Insurers of the Cawangan Bengkel panel

Sekiranya anda membawa kereta ke bengkel yang bukan di bawah panel assurans, kemungkinan besar anda tidak akan dilayan untuk membuat tuntutan assurans dan pembekal assurans berhak untuk menolok tuntutan. Sebaliknya, anda sangat dinasihatkan untuk membawa kereta and ke bengkel panel assurans.

Oleh itu, carilah pembekal insurans yang menawarkan cawangan bengkel yang banyak dan strategik di seluru negara. Anda juda boleh meminta atau menyemak sendiri senarai penuh bengkel panel yang disediakan oleh pembekal insurers pilihan anda.

4. Assurans Takaful atau Konvensional

Kedua-dua konsep insurans ini berkongsi prinsip asas dan objektif yang sama, iaitu memberi perlindungan, jaminan, bantuan, dan ganti rugi kepada pemegang polisi dari sebarang kerugian bahaya jika berlaku kemalangan jalan jalan.

Salah satu kelebihan assured takaful adalah polisi ini patuh kepada prinsip Shariah. The insured take the bukan sahaja sesuai untuk umat Islam, tetapi sesuai untuk seluruh rakyat Malaysia. Kebanyakan pembekal insurers terbesar di Malaysia menawarkan insurers takaful yang anda boleh semak di sini.

5. Tahap kualiti dan servis pembekal insurers

Untuk memastikan wang yang anda belanja untuk polisi assurans berbaloi, anda harus memastikan pembekal insurans anda mengekalkan tahap kualiti dan servis yang bermutu. Contoh yang baik adalah apabila pembekal insurans anda mempunyai pekerja bijak dan bertanggungjawab dalam memberi bantuan kepada anda.

Perlu diketahui juga bahawa barang-barang tiruan termasuk alat ganti kenderaan telah banyak diguna pakai semasa membaiki kerosakan kenderaan. Jadi, pilihlah pembekal insurers yang menggunakan alat ganti asli dan tulen.

Kita mungkin menganggap diri kita sebagai pemandu yang berhemah, tetapi tidak semua pemandu jalan raya di Malaysia adalah pemandu yang berhemah. Jadi, sediakan payung sebelum hujan, supaya anda bersiap sedia menghadapi kesukaran yang tidak dijangka. Lakukan persediaan dengan membeli insurans kereta yang tepat dan betul untuk kenderaan anda.

Anda boleh lihat dan bandingkan pelbagai jenis assurans kereta di Malaysia and mohon secara percuma melalui laman perbandingan assurans kereta kami.

Our sincere thanks to
Source link

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *